SIA Liveineco

 Reģ. Nr. 44103140297

 Jur. adr. Dārznieka iela 42,  Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123

 LV26UNLA0055001634954

 +371 20191229

 info@liveineco.com