SIA Liveineco

 Reģ. Nr. 44103140297

 Jur. adr.: Dārznieka iela 42, Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123

 LV26UNLA0055001634954

 +371 20191229

 info@liveineco.com