Mēs apzināmies nepieciešamību pēc katra mūsu klienta, tai skaitā potenciālā klienta, personas datu un visa veida Jūsu privātuma aizsardzību, tāpēc mēs šeit izskaidrojam, kādus datus mēs pieprasām un kādam nolūkam un cik ilgi tos uzglabājam.

Liveineco šo privātuma politiku ir izstrādājis, balstoties uz  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis liveineco.com. Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos rakstiet uz info@liveineco.com

Mums ir nepieciešami klientu dati, lai veiksmīgi darbotos mūsu darbības sfērā, lai sniegtu pakalpojumus, rastu iespēju ar Jums sazināties atbildot uz jautājumiem, nodrošinātu visu veida atbalstu esošajiem un potenciālajiem klientiem, uzrunātu Liveineco potenciālos darbiniekus, kā arī veicinātu mūsu pakalpojuma uzlabošanu un attīstību, nodrošinātu rēķinu administrēšanu un sniegt citus pakalpojumus, par kuriem klients tiek attiecīgi informēts, kad iesniedz datus.

Mēs kā Jūsu datu pārzinis, esam atbildīgi par tiem, līdz ar to, Liveineco darbinieki, kuriem ir pieeja klienta personas datiem, nes stingru atbildību par to izmantošanu tikai ar Privātuma politikas noteikumiem, kas paredz, ka iegūtie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi tādiem mērķiem, kas saistīti ar Liveineco pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam klientam.

Mēs apkopojam visus datus, kurus Jūs esat ievadījuši un pateikuši visās mūsu saziņas formās, kuras atrodamas Liveineco web lapā. Galvenokārt šie dati ir Jūsu e-pasti, vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, tālruņa numuri – viss, kas norādīts CV un  cita veida Jūsu datu informācija, kuru esat norādījuši saziņā ar mums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam, izmantot liveineco.com mājaslapas kādu no saziņas veidiem, sk. šeit:  https://liveineco.com/ vai rakstīt uz e-pastu info@liveineco.com