SIA Liveineco
  • Reģ. Nr. 44103140297
  • Jur. adr. Dārznieka iela 42, Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123
  • LV26UNLA0055001634954
  • +371 20191229
  • info@liveineco.com